Dronefoto & Video

Multidroner ApS samarbejder med Zaab Foto & Film, samt Holck-Photo. Og dækker derved hele danmark med topprofessionelle film produktioner.

De kan bl.a. løse komplicerede film og redigeringsopgaver, med krævede colourgrading for det helt rigtige udtryk i arbejdet.
Ingen dronefoto & video -opgaver er hverken for store eller for små…. alle kunder er lige vigtige for os.

Kortlægning

Med opdaterede kort, skabes hurtigt et aktuelt overblik. Vi lader droner affotografere det areal der ønskes kortlagt og bruger derefter avanceret software til at generere målfaste ortofoto og præcise højdemodeller. Ortofoto og højdemodeller kan herefter inkluderes i anden software for at understøtte beslutningsprocesser med valid kvantitativ data.

To mænd laver  Skorstensinspektion

Skorstensinspektion

Med vores eget udstyr, udviklet i samarbejde med vores trofaste partner, Innopilot (se det her), kan du spare mange penge på inspektion af din industriskorsten og på kort tid indsamle værdifuld og valid data til videre analyse.

De store kraner kan spares og vi laver i stedet en 360° film eller billedserie, ned igennem skorstenen, som bagefter kan analyseres og fejl kan annoteres og placeres meget præcist i højde, og udskrives på en samlet rapport til din inspektør eller håndværker.

MulitiDoner_Innovative droneløsninger

3D-modeller / punktskyer

Med fotogrammetri kan vi skabe tætte punktskyer der kan hjælpe digitaliseringsprocesser og give kontekst til 3D-modellering i anden software

Digital byggepladsplan

Planlæg med et aktuelt billede af virkeligheden. I det browserbaserede værktøj Ortomatic kan du digitalt vedligeholde en byggepladsplan og lade den reflektere den aktuelle virkelighed. Da kort og tegninger er georefereret kan du bruge værktøjet til både kontrol og planlægning.