case

MultiDroner på Equinor Refining Denmark A/S

På Equinor refining Denmark A/S i Kalundborg ser vi løbende efter nye teknologier til effektivisering af vores inspektionsopgaver.

Vi er derfor kommet i kontakt med MultiDroner, som har løst en række forskellige inspektionsopgaver for os. Blandt andet udvendig inspektion af flares og skorstene, samt indvendig inspektion af lagertanke, ovne m.m.

– Vi på Equinor Refining Denmark A/S, ser MultiDroner som en seriøs leverandør af droneoperationer, der konstant udvikler og tilpasser sit udstyr og sine metoder for at dække vores behov bedst muligt. Samtidigt er det også en stor fordel at MultiDroner er et lokalt firma, som hurtigt kan rykke ud til en opgave.

“Vi på Equinor Refining Denmark A/S ser MultiDroner som en seriøs leverandør af droneoperationer, der konstant udvikler og tilpasser sit udstyr og sine metoder for at dække vores behov bedst muligt. “

Steffen Pedersen

Leader of digitalisation, Equinor Refining Denmark A/S

MultiDroner ledes af Peter Bjørn Nielsen, en initiativrig mand der brænder for dét han laver. Han synes altid det er spændende og inspirerende med nye opgaver. – Peters holdning til nye opgaver er, at hvis ikke han ved hvordan det skal gøres, finder han ud af det, og dét må kunne lade sig gøre. Han undersøger markedet og kommer ofte med innovative løsninger, af sig selv og ved hjælp af hans store netværk i branchen. 
Vi, på Equinor Refining Denmark, er utrolig fokuseret på den digitale udvikling, og ikke mindst de løsninger der øger sikkerheden og reducerer omkostninger. Eksempler på dette kan være inspektion af vores 120 meter høje Flare, der under drift, ikke er mulig at inspicere af sikkerhedsmæssige grunde, og pga højden er svært tilgængelig, og er kun fysisk tilgængelig hvert 6. år under de store nedlukninger af procesanlægget. MultiDroner har bidraget til at løse flere af disse opgaver, og har til formålet udviklet nogle tekniske metoder, med bla online gasmåling og temperaturmåling. 
Et andet eksempel kan være inspektioner af vores produkt tanke og div stålstrukturer, hvor det er utroligt kostbart at sætte stillads op for besigtigelse. Tankenes flydetag kan nu overflyves med drone på afstand, uden risiko, og bringer os i stand til at dokumenterer tilstanden overfor myndighederne via fotodokumentation. Med det termiske kamera kan man se utætheder på isoleringen på vores rørledninger og beholdere.  
MultiDroner benytter specielle softwareløsninger, hvor der er ved hjælp af GPS, kan præciseres på billedeoptagelserne, hvor fejlen er fundet, og hvad problemet er, og derved generere en rapport, så man kan finde tilbage til fundet, og skabe en oversigt over tilstanden.
Det hjælper os til at kunne planlægge arbejdet i god tid, inden nedlukninger af anlæggene, og igen spare en masse ressourcer. Hovedinspektion af vores anlæg sker kun hvert 4-6 år, og kræver derfor et kæmpe koordineringsarbejde.
MultiDroner har på nuværende tidspunkt hjulpet os på flere projekter, og der er allerede planlagt flere jobs, hvor vi skal bruge deres assistance.
Søren Forman

Pressure Equipment - Frosio Inspector, Equinor Refining Denmark A/S

Flyvende problemknusere

- vi kan også hjælpe dig.

Vi dækker hele Danmark