Digital Byggepladsplan

  Med Den Digitale Byggepladsplan kan du selv indsætte elementer som kran, skurvogne, førstehjælp, samt adgangsveje mm. på kortet over din byggeplads. Du kan også skrive kommentarer til de elementer, du indsætter.

  Læs mere

  Inspektionsopgaver

  Løse tagsten, fyldte og/eller ødelagte tagrender, skader på murværk. Vi råder over udstyr, med op til 180X forstørrelse og kan klare alle opgaver, incl. vindmøller, antennemaster, bygninger mm.

  Læs mere

  Landbrug

  Dronen er effektiv til optælling af dyr, kontrollere marker for vildt inden høst og den kan hjælpe med sprøjtearbejde, så der spares pesticider og kun sprøjtes, hvor der er behov.

  Læs mere

   

  Ortomatic

  Med Ortomatic får du målfaste dronefotos (for eksempel optaget hver 14. dag eller månedligt) som sammenstilles med tegninger, situationsplaner, højdemodeller mm. fra dit område.

  Læs mere

   

  Termisk inspektion

  Et termisk kamera kan f.eks. være en hjælp ved lokalisering af defekter i solceller, lokalisering af energitab i bygninger og fjernvarme anlæg og installationer.

  Læs mere


  Eftersøgningsopgaver

  Multidroner ApS yder støtte ved eftersøgningsopgaver, ulykker, forsvundende personer eller i andre situationer, hvor en drone hurtigt kan afsøge et stort område som eksempelvis en kystlinje eller ufremkommelige områder.

  Læs mere

  ⎪ © Copyright - Multidroner ApS

  På byggepladser med en obligatorisk plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal byggepladsplanen løbende opdateres. Men ofte er det tidskrævende.

  Den opdaterede digitale byggepladsplan kan printes ud (PDF) og alle dine digitale byggepladsplaner gemmes med dato for at sikre dokumentation til myndigheder mm.

  Du vil modtage en PDF. rapport, med billeder af evt. kritiske punkter, markeret, beskrevet og med Gps koordinater, når jobbet er udført.

  Eksempelvis hvilke mængder jord, der skal bort køres eller tilføres, hvilke træer der skal fjernes, eller andet der kan forhindre at et byggeri kan igangsættes.

  Vi kan også hjælpe med dokumentation af fremskridt i et byggeri, som derved kan følges og drøftes andetsteds i landet.

  Du kan få lavet et 3D billede af eksempelvis en byggeplads /areal, til masseberegning af, hvor meget jord der skal køres væk eller på, for at udjævne et område.<

  Få lavet et 3D-billede til brug, for videre digital grafisk bearbejdning. Hvor f.eks. arkitektens ændringsforslag kan implementeres. Således man kan se det endelige resultat, allerede inden opgaven påbegyndes.

  Kortene kan bruges til at vise geografi, og detaljer i landskabet, ex. i forbindelse med udgravninger.

  Ved at overflyve marker og derefter databehandle billederne, kan man gøre det lettere, at afhjælpe problemer med oversvømmelse og dermed tab af afgrøder.

  Overblik over væksten på marken…
  Få et detaljeret overblik over tilstanden på afgrøderne, på den enkle jordlod, samt hjælp til at vide, hvor der skal spot gødes, for større økonomisk gevinst.

  Kortmaterialet kan yderligere beriges med skråfotos i form  af panoramaer fra dronen eller med billeder fra byggepladsen. Det er også muligt at uploade billeder fra telefonen direkte til kortet. Billederne gemmes pr. dato.

  Ortomatic fungerer som dialogredskab på byggepladsen. Aktuelle fotos oppefra gør det let at sikre, at alle har samme overblik og forståelse på møder.

  Derudover giver Ortomatic god dokumentation af byggeprocessen. Alle elementer gemmes med dato. Rettigheder til data overgår altid til dig som kunde – også efter byggeriet er taget i brug.

  Termisk udstyr kan desuden være en stor hjælp ved eftersøgning af personer og dyr.

  Ved eftersøgning af f.eks. demente eller personer der har været udsat for en forbrydelse, kan et godt overblik fra luften, kan have afgørende betydning, for det endelige resultat.